Programi TechSoup kërkon të paguhet kompensim administrativ për çdo porosi të përprunuar. Kompensimi do të shërbejë për mbulimin e harxhimeve për administrimin e programit për donacione. Harxhimet administrative ndryshojnë, mirëpo organizatat megjithatë do të kursejnë prej 92% deri në 96% në krahasim me çmimet e zakonshme me pakicës. Kompensimet mundësojnë që TechSoup të mund të vazhdojë të ofrojë produkte që janë dhënë si donacion në mënyrë sa më efikase dhe me çmim sa më të ulët të mundshëm.

Të dhënat për pagesën e taksës administrative:

Maqedoni

Emri i llogarisë: Metamorfozis - TechSoup
Banka: Sparkase Banka Makedonija AD Skopje

Numri i llogarisë: 250031000157749

PAGESA NGA JASHTË SHTETIT

Emri i llogarisë: Metamorfozis
Banka: Sparkasse Bank Macedonia AD Skopje
Numri i llogarisë (IBAN): MK07250031000157652

SWIFT: INSBMK22 

* Organizatat bartin shpenzimet e transfereve bankare ndërkombëtare

* International bank transfer costs must be covered by organizations

 

Nëse keni pyetje, na kontaktoni përmes postës elektronike:info@techsoupbalkans.org