Symantec

Symantec програмата за донации во склоп на TechSoup програмата ги овозможува Symantec Enterprise производите на достапните непрофитни и добротворни организации и здруженија кои се квалификувани преку програмата TechSoup.

Можете да ги користите Symantec Enterprise производите за да ја подобрите сигурноста на повеќе вмрежани компјутери. Symantec донацијата вклучува производи за мали, средни и големи работни средини.

Доколку ги исполнува условите, вашата организација може да добие два донирани Symantec Enterprise производи во склоп на една фискална година (1 јули - 30 јуни).

До 100 лиценци може да бидат нарачани за секој производ освен за Backup Exec производот, за кој може да се нарача само една лиценца.

Разгледајте ја Страната со ограничувања на Symantec Enterprise за да видите дали вашата органиозација има право да учествува во оваа програма.