TechSoup Global, është organizatë jofitimprurëse sipas nenit 501(c)(3), e cila është themeluar në vitin 1987 me bindjen se teknologjia është shtytës i fuqishëm për ndryshime në shoqëri. Që atëherë, krijuam rrjet botëror me individë dhe organizata që kanë bindje të njëjtë. Ky rrjet – në të cilin, sipas të gjitha gjasave, bëni pjesë edhe ju – punon bashkërisht në zhvillimin dhe këmbimin e zgjidhjeve inovative për sfidat tona urgjente shoqërore.

Për më tepër informata, vizitoni faqen http://www.techsoupglobal.org