Ditarë

Get Genuine produktet - fitoni licencën tuaj shpejtë dhe lehtë

posted  by Anonymous -  Mër, 06/24/2015 - 12:43  

Shfrytëzues të nderuar të platformës TechSoup, duam të Ju informojmë se si Microsoft lehtësoi procesin e aplikimit për porositjen e produkteve Get Genuine përmes pakos së thjeshtë Windows Pro Full Operating System - Get Genuine.

tags: 
Përmbajtje e sindakuar