Eligibility Criteria for DocuSign Discount

Restrictions: 
 • Količina: Organizacije mogu potraživati pet proizvoda Standardnog izdanja (Standard Edititon) i pet proizvoda Poslovnog Pro izdanja (Business Pro Edition) u toku fiskalne godine (od 1. jula do 30. juna).
 • Budžet: Organizacije s operativnim budžetom od jednog miliona i manje ispunjavaju uvjete za učešće u ovom programu.
 • Vrste organizacija: Sljedeće vrste organizacija ne ispunjavaju uvjete za potraživanje proizvoda iz ovog programa.
  • Legislativne i politički aktivne organizacije
  • Zastupničke organizacije
  • Organizacije za povlastice zaposlenih
  • Podružnice United Way-a
 • Postojeći korisnici: Organizacije koje već imaju pretplatu na DocuSign ne ispunjavaju uvjete za proizvode iz ovog programa osim ako pretplata nije dobijena putem TechSoup.
 • Uslovi korištenja: Organizacije koje potražuju DocuSign proizvode se moraju složiti s pripadajućim uslovima korištenja.
 • Anti-diskriminacijska politika: Organizacije koje zastupaju, podržavaju ili vrše diskriminaciju na osnovu spola, etničke pripadnosti, roda, nacionalnog porijekla, invalidnosti, rase, veličine, seksualne orijentacije ili socioekonomske pozadine ne ispunjavaju uvjete za učešće u ovom programu. Organizacije moraju biti voljne i u stanju dokazati da ne vrše diskriminaciju po bilo kom od ovih osnova kako bi ispunile uvjete za učešće u ovom programu.
 • Studija slučaja: Organizacije moraju biti voljne i u stanju da obezbijede informacije DocuSign-u s ciljem izrade studije slučaja ili potvrde o ovom programu.
 • Distribucija proizvoda:
  • Proizvodi iz ovog programa će se distribuisati samo kvalifikovanim organizacijama, ne individualnim licima.
  • Organizacije korisnice ne mogu prenositi ili preprodavati DocuSign proizvode.