Box.org Donation Program

tagovi:  Box, Croatian
Box Logo

Preuzmite Box servis upravljanja sadržajem putem clouda za Vaše neprofitne organizacije, dobrotvorne ili javne biblioteke kroz Box za neprofitne organizacije na Albania. Kosovo i Macedonia.

Možete koristiti Box da uređujete sadržaj, kreirate radne tokove za nove zaposlene i volontere, sigurno dijelite dokumente i još mnogo toga.

Ova ponuda je dostupna na Box.org, ogranak za društveni uticaj Box korporacije.

Podobnost

Ukoliko je podobna, Vaša organizacija može dobiti jednu donaciju u toku njenog životnog vijeka.

Konsultujte se sa stranicom za podobnosti i restrikcije kako biste utvrdili da li je Vaša organizacija podobna za učešće u ovome program.