Zoom Discount Program

tagovi:  Zoom

Merrni programin për video konferenca dhe konferenca në internet për organizatën jofitimprurëse ose bibliotekën tuaj publike përmes Zoom për organizatat jofitimprurëse TechSoup.

Pomoću Zoom-ovih proizvoda možete komunicirati s kolegama, partnerima, donatorima, volonterima i učesnicima sastanaka i webinara.

Uvjeti za pristup i ograničenja

Ako ispunjava uvjete, vaša organizacija može dobiti jedan proizvod s popustom u jednoj fiskalnoj godini [od 1. jula do 30. juna].

Da bi provjerili ispunjava li vaše organizacija uvjete za učešće u ovom programu odite na poveznicu eligibility and restrictions page [Uvjeti za pristup i ograničenja].

O pristupu i stopama popusta

Kada uz naziv proizvoda stoji „Pristup diskontiranim stopama“, to znači da se ponuda sastoji od posebno sniženih stopa za proizvode ili usluge. To znači da ćete nakon što pošaljete zahtjev i platite administrativnu naknadu TechSoup-u, morati direktno platiti proizvod ili uslugu donatorskom partneru. Specifične diskontirane stope možete pronaći u svakom opisu proizvoda. Te su cijene dostupne samo putem TechSoup-a prihvatljivim neprofitnim organizacijama i bibliotekama.