SAP

SAP donacijski program u sklopu TechSoupa pruža niz softvera za poslovnu inteligenciju i usluga prihvatljivih neprofitnim i dobrotvornim organizacijama te javnim knjižnicama diljem SAD-a.

Možete koristiti SAP-ove proizvode kako bi poboljšali donošenje odluka u organizacijama i njihovu izvedbu.

Podobnost i ograničenja

Ako je podobna, vaša organizacija može primiti četiri SAP softverska proizvoda i dva SAP online treninga unutar fiskalne godine (1. jula do 30. juna). Pogledajte stranicu Podobnost i ograničenja kako bi vidjeli je li vaša organizacija podobna za sudjelovanje u ovom programu.