Tableau Software

TABLEAU software në dispozicion për organizatat në regjion

posted  Mër, 08/31/2016 - 15:07  


Tableau Desktop është një drag-and-drop aplikacion softuerik i cili mundëson analizën e të dhënave të madhësive të ndryshme apo në cilindo format.

Kjo zgjidhje softuerike është një mjet i sofistikuar për vizualizimin e të dhënave, u jep përgjigje më të mira në pyetjet që kanë të bëjnë me mbledhjen e informacionit, për krijimin e "dashboard-it" dhe monitorimin e informacioneve, e gjithë kjo përmes përdorimit të lehtë.

Tableau Software

posted  Hën, 05/30/2016 - 12:45  
Restrictions: 
  • Quantity: Organizations may request up to five products per fiscal year (July 1 to June 30).
  • Budget: Organizations with annual operating budgets of $5 million or less are eligible to receive this donation.
  • Nonprofits and libraries only: Products in this program are available only to qualifying nonprofits and libraries.
  • Organization types: The following organization types are not eligible to request products in this program.
    • Foundations

Tableau Software

posted  Hën, 05/30/2016 - 12:45  

The Tableau Software donation program at TechSoup provides data analysis and visualization software to eligible nonprofits and charities throughout the United States.

With minimal experience, you can use Tableau software to produce and share visual representations of any data your organization collects.

Eligibility and Restrictions

If eligible, your organization may receive five donated products within a fiscal year (July 1 to June 30).

Tableau Desktop and Tableau Prep Builder, 2-Year Subscription

Data preparation, analysis, and visualization software

Tableau Desktop and Tableau Prep Builder, 2-Year Subscription (Boost)

Data preparation, analysis, and visualization software

Tableau Software

Program Overview Page

The Tableau Software donation program at TechSoup provides data analysis and visualization software to eligible nonprofits and charities throughout the United States.

Tableau Software

Program Overview Page

The Tableau Software donation program at TechSoup provides data analysis and visualization software to eligible nonprofits and charities throughout the United States.

Tableau

Restrictions: 

Program Overview Page

The Tableau Software donation program at TechSoup provides data analysis and visualization software to eligible nonprofits and charities throughout the United States.

With minimal experience, you can use Tableau software to produce and share visual representations of any data your organization collects.

Eligibility and Restrictions

If eligible, your organization may receive five donated products within a fiscal year (July 1 to June 30).

Rules, Eligibility, and Restrictions

Tableau

Put together an Academy Award–winning professor, a brilliant computer scientist, and a savvy business leader with a passion for data. Add in one of the most challenging problems in software — making databases and spreadsheets understandable to ordinary people. Founded in 2003, Tableau is used by more than 29,000 companies worldwide across every industry — unified by their need to understand their data.

Përmbajtje e sindakuar