Slack for Nonprofits


Slack za neprofitne organizacije

 

“Slack” është një platformë mesazhesh e bazuar në kanale. Me “Slack”, njerëzit mund të punojnë së bashku në mënyrë më efektive, të lidhin të gjitha mjetet dhe shërbimet e tyre softuerike dhe të gjejnë informacionin që u nevojitet për të bërë punën e tyre më të mirë - të gjitha këto brenda një mjedisi të sigurt, të nivelit të ndërmarrjeve..

Ekipet e organizatave jofitimprurëse mund ta përdorin “Slack” për të bashkëpunuar më mirë duke ndarë mesazhe, mjete dhe skedarë në kanale të dedikuara. Kanalet mund të organizohen sipas ekipit, projektit, ose në çfarëdo mënyre tjetër që është e rëndësishme për organizatën tuaj jofitimprurëse.

Përmes “Slack” për organizatat jofitimprurëse, organizatat e kualifikuara mund të aplikojnë për azhurnime falas ose me zbritje për planet Pro dhe Business+të “Slack”.

  • Hapësirat e punës me deri në 250 anëtarë mund të aplikojnë për një azhurnim falas për planin Pro ose një zbritje prej 85 për qind për planin Bussines+.
  • Hapësirat e punës me më shumë se 250 anëtarë mund të aplikojnë për një zbritje prej 85 për qind, qoftë për planin Pro ose për Business+..
Aplikoni për “Slack” për organizatat jofitimprurëse

Kjo ofertë është në dispozicion të komunitetit tonë drejtpërdrejt përmes “Slack”, dhe është bërë e mundur pjesërisht nga Shërbimi për Verfikim i TechSoup-it (TechSoup Validation Services). Mësoni më shumë rreth asaj se si punon TechSoup-i me kompanitë udhëheqëse për të sjellë oferta si kjo për sektorin jofitimprurës.