TABLEAU software në dispozicion për organizatat në regjion


Tableau Desktop është një drag-and-drop aplikacion softuerik i cili mundëson analizën e të dhënave të madhësive të ndryshme apo në cilindo format.

Kjo zgjidhje softuerike është një mjet i sofistikuar për vizualizimin e të dhënave, u jep përgjigje më të mira në pyetjet që kanë të bëjnë me mbledhjen e informacionit, për krijimin e "dashboard-it" dhe monitorimin e informacioneve, e gjithë kjo përmes përdorimit të lehtë.

Rezultatet mund të shkëmbehen me përdorues tjerë të Tableau Desktop, përmes Tableau Reader i cili është falas ose online përmes aplikacionit Tableau Public.

Softueri Tableau është në dispozicion përmes programit për donacione TechSoup për organizatat të cilat i plotësojnë kushtet, produktet mund ti gjeni në linkun në vazhdim: https://www.techsoupbalkans.org/al/directory/360