Online

AWS Product Page Logo.png
Amazon Web Services (AWS) Credits Program for Nonprofits ofron kredite për shërbimet e resë...
Kompensimi administrativ: €165.00
Product-logo-asana-60px.png
Asana është një softuer online për menaxhimin e bashkëpunimit që i ndihmon ekipet të koordinojnë...
Kompensimi administrativ: €69.00
NEW LOGO for Box_ 25PERCENT.png
Box Starter Edition is an online file sharing, content management and collaboration service for...
Kompensimi administrativ: €79.00
CleverReach_logo.jpg
CleverReach is web-based email marketing software for managing email campaigns and contacts. This...
Kompensimi administrativ: €32.00
exchange logo.jpg
Exchange Server Standard Edition is email and personal information management software that runs on...
Kompensimi administrativ: €66.00
sharepointlogo.jpg
A SharePoint Server Standard device client access license (CAL) authorizes one computer or other...
Kompensimi administrativ: €8.00
sharepointlogo.jpg
A SharePoint Server Standard user client access license (CAL) authorizes a user to access...
Kompensimi administrativ: €11.00
SQLServerlogo.jpg
A SQL Server device client access license (CAL) authorizes one computer to access SQL Server when...
Kompensimi administrativ: €18.00