Slack

Slack Product Logo.png
“Slack” është një platformë mesazhesh e bazuar në kanale. Me “Slack”, njerëzit mund të punojnë së...